Tag archief #smartbuildings

Living Building in wording met betaalbare technologie

In een bedrijfsverzamelpand in Eindhoven worden, door toepassing van betaalbare technologieën, verregaande energiebesparing, waterreductie en comfortverbetering gerealiseerd. Eigenaar, verhuurder, sensorontwikkelaar, online platform en huurders werken samen aan een innovatief project, Smarter Buildings genaamd. Doel is om betaalbare oplossingen te bieden voor bestaand vastgoed op nationaal en Europees niveau.

Europees programma

Smarter Buildings is onderdeel van OP-Zuid, een zesjarig Europees subsidieprogramma. Het Eindhovens project wordt begeleid door Sander Smit. “Dit project heeft subsidie gekregen om te testen of de ingezette technologieën ook betaalbaar, uitvoerbaar en internationaal schaalbaar zijn. Bijzonder aan deze business case is, dat niet alleen de energie- en waterbesparing wordt gemonitord, maar ook de functie van het gebouw en de effecten van die functies op het welzijn van de huurders. Dus echt een Living Buildings project.” Dat zijn gebouwen, die een positief en duurzaam effect hebben op de mens, haar leefomgeving en de wereld.

Cross-over

“Essentieel onderdeel van het programma is dat de ervaringen, die worden opgedaan in dit Eindhovens kantoorproject, cross-over worden toegepast in een ander gebouw, namelijk een woonzorg complex in Culemborg. Daar wordt getest hoe de in Eindhoven ingezette technologieën worden ervaren door (dementerende) ouderen,” aldus Sander.

Oud Philips pand

Interieur impressie

Het Eindhovens project wordt uitgevoerd in een voormalig Philips kantoor uit 1959 met een gebruiksoppervlakte van 1100 m2. “Het gebouw is door toepassing van ons shared facility concept S-CLUSIV multi tenant geworden”, zegt Chantal Custers, werkzaam bij de verhuurder.

‘Verslimmen’ van gebouwen op leeftijd

“Als ontwikkelaar en leverancier van het platform is Simaxx vanaf het begin betrokken bij dit project”, geeft Wilfred van der Plas aan. “Het is onze uitdaging om bestaande gebouwen van een bepaalde leeftijd te ‘verslimmen’. Er zijn enkele tienduizenden gebouwen in Nederland, waar je met betaalbare technologieën echt impact kunt hebben op de duurzaamheid en leefbaarheid van het gebouw. Wij maken zo veel mogelijk gebruik van de technologie, die al in het gebouw zit, zoals de gas- en elektrameter. Maar wel met de toevoeging van nieuwe sensoren. Een van onze belangrijkste taken is, om voor elke stakeholder de juiste informatie uit het gebouw aan te leveren. Dat vergt veel afstemming met de eigenaar, verhuurder en huurders.”

Dashboard

Duurzamer, gezonder en comfortabeler

Toegepaste sensor

Jan Mink ontwikkelt met zijn bedrijf VTEC Lasers & Sensors de sensoren voor het project. Deze sensoren meten onder meer temperatuur, aanwezigheid van personen, luchtvochtigheid, CO2, vluchtorganische stoffen en licht. Jan: “De data uit onze ClearClimate sensoren worden door Simaxx vertaald naar informatie voor de eigenaar, Stichting Beheer Boschgoed, verhuurder KRAGT en natuurlijk de huurders zelf. We willen met de informatie, die we de komende maanden zullen verzamelen, het pand nog meer laten floreren. Zodanig dat het ook echt een Living Building zal worden, dus duurzamer, gezonder en comfortabeler voor de huurders!”

Betaalbare technologie

Chantal: “Na het vertrek van twee grote huurders, mede als gevolg van het ontbreken van klimaatbeheersing, was er een urgentie ontstaan. Maar hoeveel investeer je nog in een oud kantoor, als het gebouw binnen een paar jaar mogelijk omgebouwd zal worden naar woningen? Wat ons betreft met technologie, die betaalbaar is en er voor zorgt, dat de bestaande huurders in ons gebouw willen blijven, omdat het klimaat en het comfort op orde zijn.”

Inzicht in gebruik en gedrag

Door de ingezette technologie heeft de verhuurder al veel meer inzicht gekregen in het energie- en watergebruik, maar ook in het gedrag en gebruikspatroon van de huurders. Chantal: “Hierdoor weten we heel nauwkeurig wat er daadwerkelijk in het gebouw gebeurt en kunnen wij die informatie zo optimaal mogelijk vertalen naar gebruikscomfort voor onze huurders.”

Betrokken huurders

“We waarderen het dat onze huurders zich betrokken voelen bij het Smarter Buildings project. Zij hebben onder meer toestemming gegeven voor het plaatsen van een sensor in hun kantoor,” zegt Chantal. Zo geeft Sander aan: “Je wil namelijk zo min mogelijk inbreuk maken op de privacy van de huurders. Voor de betrokkenen bij dit soort projecten kan dat nog wel eens een uitdaging zijn.” Een van de huurders in het pand, architect Margriet Eugelink zegt: “De sensor hangt nu sinds enige tijd in mijn kantoor. Er is een paar keer contact geweest hierover, maar verder wordt er in deze fase nog niet zoveel over gecommuniceerd.” De samenwerkingspartners herkennen dat en werken op dit moment aan de ontwikkeling van de dashboards, die invulling geven aan de interne communicatie met de huurders.

De mens is leidend

De partners van het project zijn het unaniem met elkaar eens. Het zijn de mensen, die gebouwen tot Living Buildings maken. Het is dus niet de technologie die leidend is, maar het duurzamer, gezonder en comfortabeler werken, wonen of verblijven van de mens in dat gebouw. Community management maakt daar volgens hen een integraal onderdeel van uit. Ze hebben zich daarom ook ten doel gesteld om meer verbinding te realiseren met en tussen de huurders als community in dit Living Building in wording.

Chantal Custers (KRAGT), Wilfred van der Plas (Simaxx), Jan Mink (VTEC Lasers & Sensors), Mariëlle Wieman (auteur) en Sander Smit (BM-Change).

Externe media

Dit door Living Buildings geschreven artikel is gepubliceerd op de website en in het magazine van F-facts. En op de website van Platform Duurzame Huisvesting.